miro bg

Opšti uslovi poslovanja i korišćenja


1. DEO: USLOVI REZERVISANJA USLUGA PUTOVANJA KOD MIRO REISEN-a.

Miro Reisen, Perimex a.d. (u daljem tekstu Miro Reisen ili miro-reisen.ch) nastupa u okviru svoje delatnosti isključivo kao posrednik transportnih, smeštajnih i s time povezanih usluga (letovi, paket aranžmani, hotelske rezervacije, rent-a-car itd. – u daljem tekstu „putovanja“). Miro Reisen sam ne organizuje sopstvena putovanja. U slučaju rezervacije, ugovor za putovanje zaključuje se isključivo između putnika i organizatora putovanja odnosno pružaoca usluge (n.pr. aviokompanija, ugostiteljska ustanova). Naredni uslovi stoga važe isključivo za našu posredničku delatnost. Ovde posebno upućujemo na Opšte uslove poslovanja organizatora putovanja  odn. pružaoca usluga.

I. USLUGE MIRO REISEN-a; UGOVOR O POSREDOVANJU

1. Popunjavanjem polja sa informacijama i izvršenom rezervacijom dajete nam nalog da posredujemo transportnu ili drugu uslugu u vezi sa sprovođenjem putovanja, koju nudi treći ponuđač putovanja. Kreiranjem rezervacije automatski ste se vezali za nalog – rezervaciju. Da biste mogli da izvršite rezervaciju, morate da imate 18 ili više godina.

2. Naša ugovorna obaveza ograničena je na posredovanje ponuđenih putovanja i na putovanja koja mogu da se rezervišu. Sprovođenje rezervisanog putovanja kao takvog ne spada u naše ugovorne obaveze. Detalji putnih usluga koje ste rezervisali dostupni su u Vašem profilu.

3. Deo naših usluga je takođe da će Miro Reisen, u slučaju kratkoročnih izmena Vašeg putnog plana, n.pr. u slučaju izmene leta ili otkazanog leta, pokušati da Vas o tome informiše putem telefona ili elektronske pošte.

II. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI MIRO REISEN-a, JEMSTVO

1. Kod svih podataka o putovanjima upućeni smo na informacije koje dobijamo od organizatora putovanja. Miro Reisen nema mogućnost da proveri tačnost tih informacija. Miro Reisen dakle ne može da Vam pruži garanciju ili jemstvo u odnosu na tačnost, potpunost ili aktuelnost tih informacija. Isto važi za druge informacije koje sadrži ova veb-stranica a koje smo dobili od trećih lica.

2. Miro Reisen takođe ne jamči za raspoloživost putnog aranžmana u trenutku rezervacije ili za sprovođenje putovanja.

3. Inače važe ograničenja odgovornosti u skladu sa Trećim delom, br. I, ovih Opštih uslova poslovanja.

III. REZERVACIONA TAKSA PAUŠALA; NAPLATA CENE PUTOVANJA

1. Miro Reisen naplaćuje rezervacionu taksu za posredovanje u prodaji putovanja. Ta taksa neće biti nadoknađena u slučaju otkazanog putovanja, osim ako je otkazano putovanje posledica greške Miro Reisen-a i/ili njegovih saradnika.

2. Let i Hotel, Let i Rent-a-car, putovanja do određenih gradova, hoteli i rent-a-car kupuju se preko interneta kreditnom karticom. Mogući načini plaćanja su navedeni kod svakog aranžmana I ostalih usluga I mogu da variraju.

3. Ukoliko izaberete kreditnu karticu kao sredstvo plaćanja, time nam dajete ovlašćenje da po nalogu organizatora putovanja naplatimo dugovan iznos za putovanje preko broja Vaše kreditne kartice.

IV. POTVRDA REZERVACIJE; PLAN PUTOVANJA; AVIOKARTE

1. Rezervacija, koju ste izvršili Vi ili Vaš menadžer putovanja, važi u onom trenutku kao prihvaćena kada na Vaše ime primite potvrdu rezervacije putem elektronske pošte. Ako u roku od 15 minuta po završetku rezervacije ne dobijete e-mail potvrdu, ili Vam jasno stoji da je rezervacija nevažeća kontaktirajte nas telefonom. Putnik je dužan da proveri svoj profil na veb strani i pročita planove putovanja, naročito ako, protivno očekivanju, nije dobio potvrdu rezervacije . Vašom potvrdom rezervacije na našoj veb strani, odnosno telefonom ili faksom, zaključujete sa Miro Reisen-om obavezujući ugovor o posredovanju kod putovanja. Miro Reisen zadržava pravo da u roku od dva radna dana putniku prosledi informaciju o promeni tarife, nastale usled kompjuterske obrade ili promene kursa valute.

2. Obaveza je putnika da odmah proveri tačnost rezervacije, odnosno detalja plana putovanja, i da, ukoliko je potrebno, organizatoru putovanja skrene pažnju na netačnosti ili odstupanja od prvobitne rezervacije. Putna dokumenta takođe putnik mora da proveri i obavesti Miro Reisen u slučaju da ima nedostataka ili da nije dobio odgovarajuća putna dokumenta. Ukoliko se zakasni sa prijavom netačnosti ili odstupanja, nije moguće otkazivanje ugovora.

3. U slučaju da ste preko Miro Reisen veb strane rezervisali povratnu aviokartu, obavezni ste da iskoristite polazni kao i povratni let. Ukoliko se ne ukrcate na polazni let, povratni let se automatski otkazuje, a nadoknada od strane aviokompanije odnosno Miro Reisen-a kao posrednika putovanja ne postoji. Isto važi i u slučaju da se ne ukrcate na povratni let ili odustanete od putovanja u celini.

4. U slučaju rezervacija za hotel ili rent-a-car putnik dobija odgovarajuće vaučere kao potvrdu rezervacije i te vaučere odmah predaje na recepciji hotela ili na šalteru rent-a-car kompanije.

5. Kod individualnih putovanja, odnosno paket aranžmana, putna dokumenta mogu da budu uručena i poštom, kao i na aerodromskom šalteru pred samo putovanje, a o čemu će putnik biti blagovremeno obavešten. Isto se odnosi i na broj 6, stavka 4.

6. Aviokarte mogu da se naruče isključivo kao elektronske karte.

7. Konačna potvrda povratnih letova:  Klijent snosi odgovornost da najmanje 72 sata pre leta kod aviokompanije potvrdi svoj povratni ili dalji let. U protivnom, aviokompanija može da stornira aviokartu. Kod letova do evropskih odredišta takva konačna potvrda nije nužna.

V. PROMENA REZERVACIJE/OTKAZIVANJE

1. Promena rezervacije za potvrđeno putovanje moguća je samo otkazivanjem rezervisanog putovanja i pravljenjem nove rezervacije drugog putovanja, osim ako je sam prevoznik utvrdio mogućnost izmene uz plaćanje penala i poštovanje određenih uslova.

2. U slučaju konačnog otkazivanja ugovora od strane putnika , visina troškova otkazivanja određuje se prema odredbama samog organizatora putovanja odnosno prevoznika. Savetujemo Vam da zaključite osiguranje u slučaju otkazivanja putovanja.

3. Otkazivanje putovanja mora da se obrazloži organizatoru odnosno ponuđaču putovanja. Ukoliko želite da Miro Reisen u Vaše ime otkaže putovanje, morate nam kao dokaz u pisanoj formi navesti razloge – u e-mailu, faksu ili pismu, navodeći pritom broj rezervacije.

VAUČERI

Klijenti koji su uplatili putovanje u Miro Reisen-u i  kojima je isplaćen iznos sa vaučera ,a naknadno odustanu od putovanja u obavezi su da isti iznos vrate. Takođe ukoliko klijenti izvrše promenu već postojećeg putovanja, a iznos novog aranžmana bude manji od 1500 Eura, u obavezi su izvršiti povraćaj novca dobijenog vaučerom.

VI. PUTNE ISPRAVE, POGRANIČNI, CARINSKI I ZDRAVSTVENI PROPISI

Kod ukazivanja na ovoj veb strani na odredbe u vezi sa putnim ispravama, vizama, deviznim ili zdravstvenim propisima , polazimo od pretpostavke da ste državljanin Švajcarske. Ukoliko to nije slučaj, molimo da se obratite nadležnoj ambasadi ili konzulatu. Pošto je Miro Reisen u pogledu toga upućen na informacije od strane trećih lica (organizatora putovanja ili državnih institucija) proslediće ih putnicima kao takve. Ipak, obzirom da su odgovarajuće odredbe podložne izmenama, Miro Reisen ne garantuje tačnost, potpunost ili aktuelnost tih informacija. Odgovornost Miro Reisen-a je u tom smislu isključena.

VII. ODGOVORNOST I GARANCIJE PUTNIKA

1. Putnik je odgovoran za svako korišćenje ove veb strane kao i za korišćenje svog naloga od strane bilo kojih drugih lica, a pogotovu od strane maloletnih lica, koja žive u istom domaćinstvu, kao i od Vašeg menadžera putovanja.

2. Putnik je obavezan da lično nadgleda svako korišćenje ove veb strane ko god da rezerviše u njegovo ime ili zaključuje ugovore za njegov račun. Takođe putnik garantuje da su svi podaci, koje pri korišćenju ove veb strane iznosi bilo ko u njegovo ime, tačni i potpuni.

3. Maloletna lica (mlađa od 18 godina), koja putuju sama, mogu da se registruju za rezervaciju samo direktno preko Miro Reisen-a, putem telefona ili elektronske pošte. Rezervacija preko veb strane nije moguća zato što maloletna lica moraju da se prijave direktno kod aviokompanije.

4. Svaka spekulativna rezervacija, pod iskorišćavanjem očigledno pogrešnog isticanja cena ili sa ciljem prevare, ili rezervacija sa očekivanjem povećane potražnje, bezuslovno je zabranjena. Mogućnosti rezervacije putovanja na ovoj veb stranici mogu da se koriste samo u svrhu zakonitih rezervacija ili kupovina za Vas ili za neku drugu osobu, čiji ste Vi menadžer putovanja ili u čije ime smete zakonski da delujete.

5. Reklamacije: Za sve reklamacije putnik se obraća pismeno Miro Reisen-u najkasnije 8 dana po povratku sa putovanja. Prekoračenjem ovog roka Miro Reisen sebi zadržava pravo da ne sprovodi dalje korake.

VIII. OSTALE ODREDBE

Usluge putovanja ponuđene kod Miro Reisen-a su delimično preuzete direktno iz internacionalnih sistema za bukiranje putovanja, odnosno postavljen je direktan link do istih. Kod takvih ponuda putovanja odredbe su često napisane na engleskom jeziku, a ponekada mogu da budu neophodne za razumevanje vrste i obima ponuđenih usluga putovanja. U slučaju teškoća razumevanja tih podataka, Call Center Miro Reisen-a rado će Vam pomoći preko telefona: +41 61 361 13 10.

2. DEO: ODREDBE ZA KORIŠĆENJE VEB-STRANICE MIRO REISEN-a

I. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Pošto nam je Vaša privatnost važna, Miro Reisen posluje po sledećim načelima:

1. Mi Vas izričito pitamo ukoliko nam trebaju informacije koje mogu da identifikuju Vas lično („lične informacije“). Ako na primer želite da se registrujete kao član Miro Reisen-a, Miro Reisen će Vas pitati za Vaše ime i Vašu e-mail adresu. Isto važi i za lične podatke menadžera putovanja, ako takvu osobu odredite sebi. Mi ove lične podatke, ukoliko su potrebne za obradu Vašeg upita, stavljamo na raspolaganje trećim ponuđačima (n.pr. aviokompanijama, organizatorima putovanja itd.). Vaši lični podaci su nam potrebni i kako bismo obezbedili rad Miro Reisen servisa.

2. Broj Vašeg mobilnog telefona, koji morate da navedete pri registraciji, biće korišćen u slučaju kratkoročnih izmena plana putovanja kao sto je navedeno u I delu ovih Opštih uslova poslovanja. Pošto je servis besplatan, SMS poruke, koje Vam budemo slali, mogu na početku ili na kraju da sadrže ekonomsko propagandne poruke.

Ukoliko to budete tražili pri registraciji, Miro Reisen će Vas takođe obaveštavati o aktuelnim ponudama putovanja organizatora putovanja sa kojima Miro Reisen posluje, kao i o  ponudama Miro Reisen-a lično. Ako takve poruke ne želite da primate, obavestite nas o tome na strani za registraciju članova ili nam pošaljite pismenu poruku.

3. Kako bi tačnost i aktuelnost Vaših ličnih podataka pri Vašoj registraciji kao člana ili menadžera putovanja bila obezbeđena, u svako doba možete da proverite i aktualizujete Vaše podatke u rubrici „Moj profil“.

II. KORIŠĆENJE VEB STRANE

1. Ova veb-stranica namenjena je za Vašu ličnu, a ne za komercijalnu upotrebu. Informacije, softver, proizvode ili usluge, koje dobijete preko ove veb strane, ne smete da menjate, kopirate, širite, prenosite, objavite, licencirate, da dela izvedena iz istih napravite i/ili ustupite ili prodate.

2. Ovu veb stranu i usluge ne smete da koristite na način kojim biste se ogrešili o propise Švajcarske kao ni o propise ovih Opštih uslova.

III. PODACI O AUTORSKIM PRAVIMA I ROBNI ZNAK

Svi sadržaji na ovoj veb strani su: Copyright ©2013 Miro Reisen. Sva prava zadržana.

IV. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

1. Miro Reisen se trudi da informacije na ovoj veb strani budu tačne. Miro Reisen ipak nije u stanju da garantuje da su te informacije bez grešaka kao i da su ažurirane. Te informacije su takođe podložne redovnim promenama. Miro Reisen može u svako doba da sprovede poboljšanja i/ili promene na ovoj veb strani.

2. Miro Reisen kao ni njegovi partneri ne garantuju za informacije, softver, proizvode i usluge sadržane na ovoj veb strani, a pogotovu ne u pogledu njihove pogodnosti za određenu svrhu, osim ako to ne proiziđe iz posebnog dogovora sa Vama.

3. Inače važe ograničenja odgovornosti u skladu sa III delom, broj 1, ovih Opštih uslova poslovanja.

V. LINKOVI DO VEB-STRANICA TREĆIH LICA

Spoljne veze na veb strani Miro Reisen-a stavljeni su Vam na raspolaganje samo radi informacije. Miro Reisen na sadržaj tih veb-stranica nema nikakav uticaj. Uključivanje spoljnih veza takvih veb-stranica ne podrazumeva odobravanje sadržaja takvih veb-stranica, niti bilo kakvu povezanost sa vlasnicima tih veb-stranica.

VI. UKIDANJE REGISTRACIJE

Vašu registraciju kod Miro Reisen-a možete da ukinete u svako doba. Pošaljite Miro Reisen-u jednostavno poruku u pismenom obliku (n.pr. elektronskom poštom, faksom ili poštom), a mi ćemo odmah da poništimo Vaš profil ukoliko ne bude više bio potreban da bi se ispunile usluge koje ste naručili.

VII. SOFTVER NA RASPOLAGANJU NA OVOJ VEB STRANI

1. Svaki softver, koji Vam je za preuzimanje stavljen na raspolaganje na ovoj veb strani („softver“), predstavlja zaštićen proizvod sa autorskim pravima Miro Reisen-a i/ili njegovih snabdevača. Vaše korišćenje tog softvera podleže, ukoliko postoje, uslovima licenciranog ugovora za korisnike, koji je priložen softveru („licencirani ugovor“). Pre korišćenja tog softvera morate da potvrdite saglasnost sa tim uslovima. Jemstvo za softver regulisano je isključivo prema tim uslovima.

2. Za softver, kome nije priložen licencirani ugovor, Miro Reisen, Perimex a.d. ustupa Vama, kao korisniku, ličnu, neprenosivu i jednokratnu licencu za korišćenje softvera u isključivu svrhu korišćenja ove veb strane u skladu sa ovim pravilima i uslovima.

3. Molimo Vas da imate u vidu da su celokupan softver, a posebno HTML kodovi i Active-X-Controls i druge skripte, koje sadrži ova veb-stranica, vlasništvo Miro Reisen-a i/ili njegovih snabdevača i da su zaštićeni autorskim pravima kao i drugim međunarodnim ugovornim odredbama. Kopije softvera smete da izradite samo u svrhu zaštite podataka ili arhiviranja. Svaka druga reprodukcija ili svako drugo dalje prenošenje softvera zakonom su izričito zabranjeni i mogu za posledicu imati visoke novčane kazne i krivične postupke. Softver naročito ne smete da podvrgnete inverznom inženjeringu, da ga dekompajlirate ili disasemblirate.

4. Softver I eventualna prateća dokumenta i/ili tehničke informacije podležu važećim zakonima Švajcarske o kontroli izvoza. Softveri ne smeju biti (dalje) izvezeni u zemlje koje podležu ograničenjima izvoza Švajcarske i zemalja Šengenskog sporazuma.

3. DEO: OPŠTE ODREDBE

Sledeće opšte odredbe se odnose i na već navedeni prvi i drugi deo ovih Opštih uslova korišćenja

I. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

1. Svaka odgovornost Miro Reisen-a  sledi za grubu nepažnju i nameru, osim ako nisu povređene osnovne ugovorne obaveze.

2. Miro Reisen garantuje u slučaju obične nepažnje samo za tipične i predvidive štete.

3. Odgovornost Miro Reisen-a je pri običnom propustu ograničena za svaki pojedinačni slučaj na maksimalan iznos rezervisane usluge, iz koje proizilazi zahtev.

4. Svi zahtevi za naknadu štete zastarevaju godinu dana nakon njenog nastanka. To ne važi jedino za zahteve zbog nedozvoljenih radnji.

5. Gore navedena ograničenja odgovornosti  nemaju primenu kod zahteva iz zakona o odgovornosti za proizvode i ostalih zakonskih odgovornosti oko garancija. Isto važi i u slučaju da šteta ima za posledicu smrt, telesne povrede i ugrožavanje zdravlja.

6. Ukoliko je odgovornost  Miro Reisen-a isključena, to važi  i za ličnu odgovornost saradnika, pravnih zastupnika i službenika Miro Reisen-a.

II. PRAVA MIRO REISEN-a/IZUZIMANJE OD ODGOVORNOSTI

1. U slučaju povrede propisa ovih Uslova korišćenja ili u slučaju osnovane sumnje da se radi o povredi propisa, Miro Reisen ima u svakom trenutku pravo da korisniku usluga uskrati mogućnost  korišćenja ove veb-stranice i/ili servisa, uz prethodnu opomenu sa adekvatnim rokom, a čim se zaključe već izvršene rezervacije. Kod elementarnih povreda propisa od strane korisnika ili kod osnovane sumnje nije neophodna prethodna opomena.

2. Oslobađate Miro Reisen i njegove saradnike svih zahteva i potraživanja trećeg organizatora putovanja u  slučaju odgovarajućeg krivičnog gonjenja i odbrane, a da je posledica toga Vaše ponašanje koje se smatra kažnjivim.

III. OSTALE ODREDBE

1. Ukoliko se neka od gore navedenih odredbi pokaže kao neefikasna i neprimenljiva, strane je mogu zameniti važećom i primenljivom odredbom,  koja najmanje odstupa od prvobitne. Ostale odredbe ostaju i dalje važeće.

2. Ovaj ugovor podleže švajcarskom pravu. Nadležni sud je u Bazelu, ukoliko ste trgovac ili nemate stalno prebivalište u Švajcarskoj.

3. Ovi opšti uslovi poslovanja i korišćenja se čuvaju od strane Miro Reisen-a.

4. Izmene u uslovima poslovanja: Zadržavamo pravo na izmene u uslovima poslovanja. U slučaju izmene uslova poslovanja, novi uslovi će stupiti na snagu po objavljivanju na ovom sajtu .

5. Informacije o firmi: internet stranicu miro-reisen.ch uređuje Miro Reisen, Perimex a.d.  društvo registrovano u Švajcarskoj pod brojem CH-270.3.004.316-7 sa sedištem u  Solothurnerstr. 72, 4053 Bazel. Broj telefona društva je +41 61 361 13 10. Uobičajeno radno vreme je od ponedeljka do nedelje (svakodnevno) od 08:00 do 21:00. E-mail adresa je: info@miro-reisen.ch

Naš korisnički servis Vam stoji na raspolaganju preko telefona  +41 61 361 13 10 .