Uslovi plaćanja


Usluge agencije MIRO REISEN se mogu platiti na više načina:

  • gotovinom – u agenciji u Bazelu
  • uplatom na račun
  • kreditnim i platnim karticama.

Plaćanje gotovinom:

Plaćanje gotovinom vrši se u agenciji u Bazelu.

Plaćanje na račun:

Banka:
Credit Suisse AG
SWIFT: CRESCHZZ80A
IBAN: CH04 0483 5004 4653 8100 0
Clearing: 4835

Plaćanje kreditnim i platnim karticama:

Plaćanje je moguće svim kreditnim i platnim karticama (Visa, Master, Maestro..) uz uvećanje od 2 %.
U slučaju kada se za način plaćanja odabere kreditna kartica, skidanje celokupnog iznosa se vrši po okončanju procesa rezervacije.
Ako plaćanje vršite kreditnom karticom koja nije vaša, potrebna je pismena saglasnost vlasnika te kartice. Agencija Miro Reisen može zatražiti od klijenta  da pošalje kopiju kreditne kartice ili priznanicu za izvršenu uplatu na tekući račun, putem e-maila, faksa i/ili poštom, pre konačnog izdavanja karte.

Napomena:

Miro Reisen nema obavezu da pre okončanja procesa plaćanja, izvrši transfer karata ili drugih putnih dokumenata klijentu. Obaveza klijenta da isplati troškove za usluge koje je naručio, ostaje na snazi.