Opšti uslovi poslovanja


Ovaj sporazum zaključujete vi u svojstvu korisnika naših usluga i Miro Reisen, Perimex AG, Solothurnerstr. 72, CH-4002, Bazel, Švajcarska, www.miro-reisen.ch („mi”, „nas”, „naš” „nama”) u svojstvu pružaoca usluga, kako onlajn, tako i oflajn.

Smatra se kako ste pristali da se pridržavate ovih Uslova i budete obavezani njima prilikom prvog korišćenja naših usluga. Ako niste saglasni sa obavezanošću ovim Uslovima, nemojte koristiti usluge.

 1. Uslovi za rezervaciju usluga putovanja
  1. Miro Reisen u okviru svoje delatnosti posluje isključivo kao posrednik u uslugama prevoza, smeštaja i srodnim uslugama [letovi, paket-aranžmani, rezervacije hotela, najam vozila itd. (u daljem tekstu: „putovanja”)].
  2. Miro Reisen ne priređuje putovanja samostalno.
  3. U slučaju rezervacije zaključuje se ugovor koji se odnosi na konkretno putovanje između vas i organizatora putovanja, odnosno ponuđača (npr. avio-prevoznik, operater hotela).
  4. Uslovi navedeni u nastavku odnose se stoga isključivo na našu delatnost posredovanja i nemaju nikakvog uticaja na uslove pod kojima se održavaju posredovana putovanja. Posebno ćemo vas uputiti na Opšte uslove poslovanja organizatora putovanja, odnosno ponuđača.
 2. Nalog za posredovanje i sastavni deo usluga
  1. Popunjavanjem polja s podacima i zaključenjem postupka rezervacije ovlašćujete nas da posredujemo u pružanju usluge prevoza ili druge usluge u vezi sa izvršenjem putovanja koju nudi nezavisni ponuđač putovanja.
  2. Obavezani ste nalogom za posredovanje koji izdate.
  3. Da biste izvršili rezervaciju, morate imati najmanje 18 navršenih godina života.
  4. Mi smo ugovornom obavezom ograničeni na posredovanje ponuđenih putovanja i putovanja koje je moguće rezervisati.
  5. Izvršenje rezervisanog putovanja kao takvog nije deo naših ugovornih obaveza. Pojedinosti o rezervisanim uslugama putovanja možete pogledati u svom profilu.
  6. Sastavni deo usluga čini i pokušaj da vas Miro Reisen, u slučaju kratkoročnih izmena u planu putovanja, npr. odlaganja ili otkazivanja letova, o tome obavesti telefonom ili elektronskom poštom.
 3. Ograničenje odgovornosti i garancija
  1. U pogledu informacija o putovanjima upućeni smo na informacije dobijene od organizatora putovanja. Miro Reisen nema mogućnost da proveri tačnost ovih informacija. Stoga vam Miro Reisen ne može garantovati niti jamčiti tačnost, potpunost i ažurnost ovih informacija. Navedeno važi i za ostale informacije navedene na ovoj veb-stranici, koje su nam dostavila treća lica.
  2. Miro Reisen ne snosi odgovornost ni za raspoloživost putovanja u trenutku rezervacije, ni za održavanje rezervisanog putovanja.
  3. U ostalim slučajevima važe ograničenja odgovornosti iz odredaba 3.1. i 3.2.
 4. Zaključenje ugovora
  1. Kada Miro Reisen prihvati nalog za posredovanje koji je izdao korisnik, zaključuje se ugovor o posredovanju između stranke i posrednika Miro Reisen u obliku ugovora o trgovinskom zastupanju. Nalog i prihvatanje ne iziskuju poseban oblik, te se mogu izjaviti i konkludentno.
  2. U slučaju narudžbine elektronskim putem (e-pošta, internet), Miro Reisen će odmah potvrditi prijem narudžbine elektronskim putem. Potvrda o prijemu narudžbine nije potvrda prihvatanja naloga za posredovanje. Ponude posrednika Miro Reisen na internetu nisu ponude u smislu pravno obavezujuće ponude za zaključenje ugovora.
  3. Međusobna prava i obaveze korisnika i posrednika Miro Reisen proizilaze, osim u slučaju suprotnih zakonskih odredaba, iz ugovora zaključenog u svakom pojedinačnom slučaju (posebno vezano za vrstu i obim naloga za posredovanje), ovih Opštih uslova poslovanja i zakonskih propisa o pružanju usluga uz naknadu.
 5. Potvrda rezervacije, plan putovanja i karte
  1. Smatra se da smo rezervaciju koju izvršite vi ili vaš menadžer putovanja prihvatili u trenutku u kome ste dobili potvrdu rezervacije na svoje ime putem elektronske pošte. Ako u roku od 15 minuta od zaključenja rezervacije ne dobijete elektronsku poruku s potvrdom, obratite nam se telefonskim putem.
  2. Osim toga, u obavezi ste da bez odlaganja proverite planove putovanja, odnosno kupljenu uslugu i da nas o svim protivrečnostima obavestite napismeno u roku od 2 radna dana od prijema.
  3. Nakon što potvrdite rezervaciju na našoj veb-stranici, putem telefona ili faksa, zaključujete obavezujući ugovor s posrednikom Miro Reisen o posredovanju u pružanju usluge putovanja. Miro Reisen zadržava pravo da u roku od 2 radna dana obavesti korisnika o izmenama u visini cene do kojih je došlo zbog računarske obrade ili promena deviznog kursa.
  4. Takođe ste dužni da bez odlaganja proverite tačnost podatka u potvrdi rezervacije koju ste primili, odnosno tačnost plana putovanja, te da o eventualnim neslaganjima ili odstupanjima u odnosu na prvobitnu rezervaciju obavestite organizatora putovanja. Odmah treba da proverite i potpunost dokumentacije o rezervaciji i bez odlaganja obavestite Miro Reisen ako niste primili dokumentaciju ili ako je ona nepotpuna. U slučaju neslaganja ili odstupanja prijavljenih sa zakašnjenjem, nemate pravo na odustanak od ugovora.
  5. Kod naručivanja povratne avionske karte preko veb-stranice Miro Reisen dužni ste da se pojavite i na odlaznom i na povratnom letu. Ako se ne pojavite na odlaznom letu, automatski vam se stornira povratni let. Povraćaj troškova tada ne vrši niti avio-prevoznik, niti Miro Reisen kao posrednik. Ovo važi i ako se ne pojavite na povratnom letu ili ako se uopšte ne pojavite na putovanju.
  6. U slučaju rezervacija hotela ili najma vozila biće vam dostavljeni vaučeri za usluge kao potvrda rezervacije. Vaučere predajete neposredno u hotelu, odnosno na šalteru agencije za najam vozila.
  7. U slučaju paket-aranžmana dokumentaciju ćete dobiti poštom ili je preuzimate na aerodromskom šalteru. O tome ćete biti posebno obavešteni.
  8. Avionske karte možete naručiti samo kao elektronske karte.
  9. Povratna potvrda povratnih letova: korisnik je u obavezi da povratni, odnosno povezani let potvrdi kod avio-prevoznika najmanje 72 sata pre leta, u suprotnom karta može biti stornirana. Za letove na evropskim destinacijama navedena povratna potvrda nije obavezna.
 6. Visina naknade za rezervaciju i naplata cene putovanja
  1. Miro Reisen za posredovanje u pružanju usluga putovanja naplaćuje naknadu za rezervaciju. Naknada se ne refundira u slučaju otkazivanja putovanja, osim ako je otkazivanje skrivio Miro Reisen, odnosno njegovi ovlašćeni predstavnici.
  2. Usluge Let i hotel, Let i najam vozila, hoteli i najam vozila mogu se rezervisati samo kreditnom karticom. Mogući načini plaćanja mogu se razlikovati i navedeni su za svako putovanje i ostale usluge koje se mogu rezervisati. Smatra se da je putovanje efektivno rezervisano nakon plaćanja, osim ako važe drugi uslovi organizatora putovanja.
  3. Ako kao sredstvo plaćanja izaberete kreditnu karticu, dajete nam izričito ovlašćenje da u ime organizatora putovanja sa vaše kreditne kartice naplatimo iznos cene putovanja.
  4. Miro Reisen nije u obavezi da dostavi dokumentaciju o putovanju pre plaćanja punog iznosa. Korisnik putovanja obavezan je svojom prijavom, odnosno izdatim nalogom za rezervaciju.
 7. Vaučeri
  1. U slučaju nepojavljivanja dužni ste da odmah vratite pun iznos vaučera koji vam je dostavio Miro Reisen.
  2. U slučaju promene rezervacije iznos vaučera vraćate samo kada je ukupni iznos novog putovanja niži od minimalnog iznosa kupovine za dati vaučer. U ovom slučaju potrebno je vratiti pun iznos uplatom na račun.
 8. Promena rezervacije i odustanak
  1. Promena rezervacije za potvrđeno putovanje moguća je samo odustankom od rezervacije i istovremenom ponovnom rezervacijom drugog putovanja, osim ako je organizator putovanja predvideo posebne uslove s tim u vezi. Eventualni dodatni troškovi za promenu rezervacije ili delimične naknade za putovanje u slučaju promene rezervacije uređeni su uslovima koje propisuje organizator putovanja, odnosno ponuđač, ali biće naplaćeni kao nadoknada troškova u visini od 50 CHF po satu (ali najmanje 50 CHF).
  2. U slučaju potpunog odustanka od ugovora, visina nastalih troškova uređena je odredbama organizatora putovanja, odnosno ponuđača. Preporučujemo vam da zaključite osiguranje za slučaj odustanka od turističkog putovanja.
  3. Odustanak od putovanja morate da saopštite organizatoru putovanja, odnosno ponuđaču. Ako želite da zadužite Miro Reisen za dostavljanje izjave o odustanku, izjava o odustanku, iz razloga posedovanja pisanog dokaza, mora biti dostavljena u pisanom obliku, npr. putem elektronske pošte, faksa ili pisma, i uz navođenje broja putovanja.
 9. Važne informacije o osiguranju
  1. Miro Reisen želi da vam skrene pažnju na mogućnost zaključenja osiguranja za slučaj odustanka od putovanja kako biste rizik zbog troškova nastalih otkazivanjem od strane korisnika sveli na najmanju moguću meru.
  2. Korisnicima takođe skrećemo pažnju da osiguranjem za slučaj odustanka od putovanja po pravilu nije pokrivena šteta nastala zbog prestanka korišćenja posredovanih usluga putovanja ili posredovanih paket-aranžmana nakon njihovog početka, čak i kada to nije krivica korisnika. U načelu bi za ovakav slučaj trebalo zaključiti zasebno osiguranje za slučaj otkazivanja putovanja.
  3. Osim toga, kod putovanja u inostranstvo, Miro Reisen preporučuje zaključivanje putnog zdravstvenog osiguranja s dovoljnim pokrićem.
 10. Važne informacije o pasoškim, viznim, deviznim i zdravstvenim propisima
  Kada se na ovoj veb-stranici ukazuje na pasoške, vizne, devizne i zdravstvene propise na vašem odredištu, pretpostavlja se da ste švajcarski državljanin. Ako to nije slučaj, obratite se nadležnoj ambasadi ili konzulatu za ove informacije. Miro Reisen je u pogledu ovih informacija upućen na treća lica (organizatori putovanja ili organi vlasti), te s obzirom na to da su važeći propisi stalno podložni promenama, Miro Reisen ne daje nikakve garancije ni jemstva u pogledu tačnosti, potpunosti i ažurnosti navedenih informacija. Isključena je odgovornost posrednika Miro Reisen.
 11. Garancija i odgovornost korisnika
  1. Samostalno snosite odgovornost za korišćenje ove veb-stranice i kada vaš nalog koristi drugo lice, a posebno maloletna lica koja žive u istom domaćinstvu (mlađa od 18 godina) ili menadžer putovanja.
  2. Dužni ste da nadgledate svako korišćenje ove veb-stranice od strane maloletnih lica ili menadžera putovanja u vaše ime ili za vaš račun. Pored toga, garantujete da su svi podaci koje date vi, vaš menadžer putovanja ili članovi vašeg domaćinstva pri korišćenju ove veb-stranice tačni i potpuni.
  3. Rezervacije za maloletna lica (mlađa od 18 godina) koja putuju samostalno može da vrši Miro Reisen samo neposredno telefonskim putem ili elektronskom poštom. Rezervacija preko veb-stranice nije moguća jer postoji obaveza prijavljivanja maloletnih lica direktno kod avio-prevoznika.
  4. Zabranjena je svaka spekulativna rezervacija, rezervacija uz zloupotrebu očigledno pogrešno istaknute cene, rezervacija sa namernom da se počini prevara, kao i svaka rezervacija načinjena u očekivanju porasta potražnje. Mogućnosti za rezervaciju putovanja na ovoj veb-stranici mogu se koristiti samo za zakonite rezervacije i kupovine za sebe ili drugo lice čiji ste vi menadžer putovanja ili u čije ime smete zakonito da postupate.
 12. Reklamacije
  Sve reklamacije moraju biti izjavljene posredniku agencije Miro Reisen pisanim putem u roku od najviše 30 dana od povratka. U slučaju prekoračenja navedenog roka, Miro Reisen zadržava pravo da ne preduzima nikakve dalje korake.
 13. Ostalo
  1. Usluge putovanja koje nudi Miro Reisen jednim delom se preuzimaju neposredno iz međunarodnih sistema za rezervaciju putovanja, odnosno dati su direktni linkovi ka njima. Ovakve ponude putovanja često sadrže odredbe na engleskom jeziku koje mogu imati uticaja na vrstu i obim ponuđenih usluga putovanja.
  2. U slučaju poteškoća u razumevanju navedenih informacija, molimo vas da stupite u kontakt s nama.
 14. Zaštita podataka
  1. Za svrhe važećih zakona o zaštiti podataka o ličnosti Miro Reisen obrađuje sve dostavljene podatke o ličnosti, u skladu sa Izjavom o zaštiti podataka koja je objavljena na našoj veb-stranici tj. koju na zahtev možete dobiti od nas.
  2. Kada posredniku Miro Reisen dostavite lične podatke trećih lica, izjavljujete (1) da raspolažete svim potrebinim saglasnostima i uputstvima za zakonito dostavljanje podataka o ličnosti posredniku Miro Reisen i (2) da ste treće lice upoznali s Izjavom o zaštiti podataka koja je dostupna na veb-stranici Miro Reisen, odnosno da ste trećem licu na drugi način dostavili primerak ove Izjave.
  3. Obavezujete se da oslobađate Miro Reisen svake štete u vezi s odgovornošću, kaznama, novčanim kaznama, presudama i troškovima zbog nepoštovanja ovih zahteva.
 15. Viša sila
  Miro Reisen ni u kom slučaju neće snositi odgovornost za propust ili kašnjenje u ispunjenju obaveza po ovom ugovoru koje se neposredno ili posredno mogu pripisati događajima izvan naše kontrole, uključujući, bez ograničenja: štrajkove, obustave rada, nesreće, ratna ili teroristička dejstva, građanske ili vojne nemire, nuklearne i prirodne katastrofe ili višu silu, zatim prekide, gubitak ili neispravnost rada usluga snabdevanja, komunikacije ili računarstva (softver i hardver) i vremenske prilike; podrazumeva se da Miro Reisen preduzima razumne napore usaglašene s priznatim praksama u industriji da nastavi s pružanjem usluge što je pre moguće u datim okolnostima.
 16. Osiguranje za slučaj nezgode
  Primate na znanje da ste samostalno odgovorni za pokriće za slučaj nezgode ili bolesti tokom učestvovanja u putovanju i rezervacijama, kao i tokom odlaznog i povratnog prevoza u vezi s putovanjem i rezervacijom; Miro Reisen ne nudi osiguranje za slučaj nezgode ili bolesti.
 17. Useljavanje
  Jamčite i garantujete da ćete se pridržavati svih odredaba zakona o useljavanju, kao i svih naknadnih izmena i dopuna zakona o useljavanju na snazi na vašem rezervisanom odredištu. Takođe garantujete da nećete koristiti usluge koje pruža Miro Reisen s namerom da izigrate ili zaobiđete zakone o useljavanju i sve naknadne izmene i dopune zakona o useljavanju na snazi na vašem rezervisanom odredištu. Obavezujete se da oslobađate Miro Reisen svake štete u vezi s odgovornošću, kaznama, novčanim kaznama, cenama i troškovima zbog nepoštovanja ovih zahteva.
 18. Odricanje odgovornosti
  1. Miro Reisen ne jamči i ne garantuje da veb-stranica ispunjava vaše zahteve, da je zadovoljavajućeg kvaliteta, da je prikladna za određenu svrhu, da ne krši prava trećih lica, da je kompatibilna sa svim sistemima, da je bezbedna i da su sve izložene informacije tačne.
  2. Ne garantujemo ostvarivanje određenih rezultata korišćenjem naših usluga.
  3. Nijedan deo ove veb-stranice ne predstavlja savet i sadržina ove veb-stranice ne može se koristiti kao osnov za odluke i postupke bilo kakve vrste.
 19. Dostupnost veb-stranice
  1. Usluga se pruža „u viđenom stanju” i na osnovu stvarne dostupnosti. Ne garantujemo da usluga ne sadrži nedostatke, odnosno greške. Ako je zakonom dozvoljeno, ne dajemo garanciju (ni izričitu, ni prećutnu) na prikladnost za određenu svrhu, tačnost informacija, kompatibilnost i zadovoljavajući kvalitet.
  2. Miro Reisen ne preuzima odgovornost za prekide u dostupnosti ili za nedostupnost veb-stranice zbog spoljašnjih uzroka, koji nisu ograničeni na kvar opreme dobavljača usluga interneta, opreme za hostovanje sadržaja, komunikacionih mreža, nestanke struje, prirodne nepogode, ratna dejstva, zakonska ograničenja i cenzuru.
 20. Neodricanje
  Ako jedna strana ovih Opštih uslova poslovanja ne iskoristi neko svoje pravo ili pravni lek, to se ne može tumačiti odricanjem od tog prava ili pravnog leka.
 21. Linkovi ka veb-stranicama drugih lica
  Hiperveze na veb-stranici Miro Reisen stavljene su na raspolaganje samo u vidu obaveštenja. Miro Reisen nema uticaja na sadržinu ovih veb-stranica. Uvrštavanje hiperveza ka veb-stranicama ne implicira da Miro Reisen odobrava sadržinu ovih veb-stranica ili da stoji u bilo kakvom odnosu sa vlasnicima tih veb-stranica.
 22. Prava koja ima Miro Reisen
  1. U slučaju kršenja ovih uslova korišćenja ili u slučaju osnovane sumnje na kršenje, Miro Reisen u svakom trenutku ima pravo da konkretnom korisniku zabrani korišćenje ove veb-stranice ili usluga nakon prethodne opomene i određivanja razumnog roka, a odmah nakon zaključivanja već izvršenih rezervacija. U slučaju materijalnih povreda koje načini korisnik ili osnovane sumnje na to nije potrebna prethodna opomena.
  2. Miro Reisen i njegove ovlašćene predstavnike oslobađate svih zahteva trećih lica, uključujući troškove razumnog krivičnog gonjenja i odbrane, podnetih protiv posrednika Miro Reisen i njegovih ovlašćenih predstavnika zbog umišljajno nemarnog ponašanja s vaše strane.
 23. Ostalo
  1. U slučaju protivrečnosti između ovih Opštih uslova poslovanja i prethodnih verzija, odredbe ovih Opštih uslova poslovanja imaju prednost, osim ako je izričito navedeno drugačije.
  2. Ako je neka prethodno navedena odredba nevažeća ili nesprovodiva ili to postane, ugovorne strane će je zameniti važećom i sprovodivom odredbom koja je što približnija namerama prvobitne odredbe. Preostale odredbe ostaju na snazi.
  3. Sve poruke treba dostavljati elektronskom poštom na adresu info@miro-reisen.ch. Smatra se da je poruka primljena na dan slanja kada je elektronska poruka u celosti primljena radnog dana, odnosno narednog radnog dana kada je poslata za vikend ili na praznik.
  4. Ovaj ugovor podleže švajcarskim zakonima. Nadležan je sud u Bazelu ako ste trgovac ili nemate fiksno prebivalište u Švajcarskoj.
  5. Ove Opšte uslove poslovanja pohranjuje Miro Reisen.
  6. Izmene Opštih uslova poslovanja: zadržavamo pravo da izmenimo Opšte uslove poslovanja. Ako izmenimo Opšte uslove poslovanja, izmenjene odredbe stupaju na snagu objavom na ovoj veb-stranici.

Podaci o pravnom licu

Vlasnik veb-stranice www.miro-reisen.ch jeste Miro Reisen, Perimex AG, društvo registrovano u Švajcarskoj pod brojem CH-270.3.004.316-7 sa sedištem u Solothurnerstr. 72, 4053 Bazel. Broj telefona društva: +41 61 361 13 10. Uobičajeno radno vreme je od ponedeljka do petka između 8 i 18 časova. Adresa e-pošte: info@miro-reisen.ch